Instrukcja obsługi Drukuj

Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.
Każda strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej
System BIP został podzielony na 5 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się lewej strony okna BIP.
Informacje ogólne
W tym dziale zawarte są informacje związane z działalnością Płockiej Orkiestry Symfonicznej: historia powstania, majątek, zakres działalności, struktura własnościowa, statut i uchwały, status prawny.
Struktura organizacyjna
W tym dziale zawarte są ogólne informacje dotyczące organów władzy i struktury organizacyjnej Orkiestry: kierownik jednostki, dyrektor, komórki organizacyjne jednostki itp.
Dokumenty
W tym dziale zawarte są dokumenty prawne, które instytucja jest zobowiązana publikować: NIP, Regon, KRI.
Zamówienia publiczne
W tym dziale znajdują się informacje na temat aktualności związanych z działaniem Orkiestry, przetargów oraz ofert ogłaszanych przez Orkiestrę.
Pozostałe
Dział ten zawiera informacje związane z technicznym stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. W szczególności informacje te obejmują:
- statystyki odwiedzin poszczególnych stron BIP,
- rejestr zmian wprowadzonych przez redaktora do systemu BIP,
- instrukcję obsługi BIP.

Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.
W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP, numer poszukiwanego dokumentu bądź frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem ich numeru oraz występowania wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-02-13 12:51:04
Odsłon: 4418
Dziennik zmian