Status prawny Drukuj

Organizatorem Płockiej Orkiestry Symfonicznej jest Rada Miasta Płocka. Orkiestra jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 z późn. zm./ oraz Uchwałą Nr 406/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.
 
Wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Płocka w dziale II nr księgi rejestrowej KRI-3/96.
 
Płocka Orkiestra Symfoniczna została utworzona na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2/77 z dnia 26 stycznia 1977 r. w sprawie powołania Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą: ,,Płocka Orkiestra Kameralna”. Za sprawą uchwały nr 895/LVII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 1997 r. została przemianowana na Płocką Orkiestrę Symfoniczną. Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 415/XIX/99 z dnia 23 listopada 1999 r. przyjęła za patrona Witolda Lutosławskiego.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-02-13 12:22:18
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-02-13 12:22:18
Odsłon: 2689
Dziennik zmian