Zakres działania Drukuj

Celem Orkiestry jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
 
Do podstawowych zadań Orkiestry należy:
1.      Zaspakajanie potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz umożliwianie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2.      Kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych.
3.      Prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego.
4.      Edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej.
5.      Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej.
6.      Organizowanie różnorodnych form prezentacji muzycznej: koncertów, spektakli muzycznych, audycji i festiwali muzycznych.
 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-02-13 12:40:37
Odsłon: 2914
Dziennik zmian